úvod | OP Zaměstnanost/GDPR | Kontakt      
    Nordcup spol. s r.o.

Sportovní a zábavní automaty pro Vás

pronájem, prodej, servis: stolní fotbaly, foosball, fotbálky, rosengart, šipky, jukeboxy, musicboxy, kvízy

E-shop

Mapa stránek
Nakupovat můžete on-line
www.jikso.cz e-shop
NORDCUP > OP Zaměstnanost/GDPR

OP Zaměstnanost/GDPR
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců společnosti Nordcup spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005044, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Příjemce dotace: Nordcup spol. s r.o Obránců míru 2945/3, 434 01 Most Statutární orgán: Jan Radba IČ: 25000055 Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Radba, nordcup@nordcup.cz, tel: 777 789 002 Celkové způsobilé náklady projektu: 689 472,00 Kč Celková výše dotace z ESF: 586 051,20Kč Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018 Popis projektu Projekt bude zacílen na zvýšení odborných znalostí zaměstnanců, kteří se v daných odvětvích potřebují nadále vzdělávat. Od realizace projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti a upevnění pracovních pozic zaměstnanců. Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:  Obecné IT  Účetní, ekonomické a právní kurzy  Technické a jiné odborné vzdělávání  Měkké a manažerské dovednosti Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Cílová skupina Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Nordcup spol. s r.o. Výsledky projektu • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti. • Upevnit svoji pozici na českém trhu.   GDPR - Ochrana osobních dat


Prohlášení o plnění povinností v otázce zachování soukromí a péče osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů Společnost NORDCUP s.r.o., IČO: 250 00 055,(dále jen Společnost) sídlem Obránců míru 2945/3, Most se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Shromažďování údajů Společnost shromažďuje především informace zadané do fakturačních formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. Díky tomu jsme schopni Vás přiřadit k Vašemu zákaznickému účtu, který u všech přihlášených uživatelů obsahuje historii nákupů. Použití osobních údajů Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.nordcup.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail: prodejna@nordcup.cz Potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky. Celkově nám usnadňují komunikaci se zákazníky. Cookies Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nejsou jinak využívána ani zkoumána. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním. Souhlas s poskytnutím osobních údajů Společnost získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporvat Vás jako našeho zákazníka.