úvod | OP Zaměstnanost | Kontakt      
    Nordcup spol. s r.o.

Sportovní a zábavní automaty pro Vás

pronájem, prodej, servis: stolní fotbaly, foosball, fotbálky, rosengart, šipky, jukeboxy, musicboxy, kvízy

E-shop

Mapa stránek
Nakupovat můžete on-line
www.jikso.cz e-shop
NORDCUP > OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců společnosti Nordcup spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005044, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Příjemce dotace: Nordcup spol. s r.o Obránců míru 2945/3, 434 01 Most Statutární orgán: Jan Radba IČ: 25000055 Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Radba, nordcup@nordcup.cz, tel: 777 789 002 Celkové způsobilé náklady projektu: 689 472,00 Kč Celková výše dotace z ESF: 586 051,20Kč Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018 Popis projektu Projekt bude zacílen na zvýšení odborných znalostí zaměstnanců, kteří se v daných odvětvích potřebují nadále vzdělávat. Od realizace projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti a upevnění pracovních pozic zaměstnanců. Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:  Obecné IT  Účetní, ekonomické a právní kurzy  Technické a jiné odborné vzdělávání  Měkké a manažerské dovednosti Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Cílová skupina Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Nordcup spol. s r.o. Výsledky projektu • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti. • Upevnit svoji pozici na českém trhu.